Şcoala Gimnazială Nr. 134

21 februarie 2014

Informaţii privind oferta educaţională şi actele necesare înmatriculării în cl. I şi cl. pregătitoare în anul şcolar 2014 - 2015

Pentru anul şcolar 2014 – 2015, Şcoala Gimnazială are prevăzut un număr de 2 (două) clase însumând un număr total de 50 elevi la clasa pregătitoare  şi un număr de 10 locuri la clasa I.

Elevii ŞcoliiGimnaziale nr. 134 beneficiază de o bază materială diversă:

Þ Sală de sport
Þ Laborator multimedia
Þ Centru de Documentare şi Informare,
Þ Bibliotecă cu fond documentar divers
Þ Centrul de zi „Mihail Sadoveanu”

Şcoala Gimnazială nr.134 are  o implicare frecventă în proiecte şi programe şcolare şi extraşcolare, concursuri şi olimpiade, precum şi proiecte derulate împreună cu partenerii noştri externi .

Centrul de Documentare şi Informare
Este o conceput ca o bibliotecă modernă ce permite accesul la informaţie prin canale clasice, dar şimultimedia. Aici elevii pot lucra în grupuri sau individual, pot avea acces la bibliotecă dar şi la baze de date on-line. Deasemena, este o sursă de a familiarizare cu ultimele tehnologii şi suporturi multimedia în materie de educaţie.

Centrul de zi “Mihail Sadoveanu”
Conceput şi administrat în parteneriat cu Primăria Sectorului 5, Centrul de zi se adresează în primul rând elevilor proveniţi din familii cu posibilităţi marteriale reduse, unde beneficiază de educaţie de tip remedial şi masa de prânz gratuită.

Limba engleză
Este prevăzută ca opţional în planul de şcolarizare şi este predată de cadre didactice calificate cu o largă experienţă la catedră.

Revista şcolii “Zoom In”
Concepută de şi pentru elevi sub atenta îndrumare a cadrelor didactice, se doreşte a fio sursă de noutăţi, informaţii, să educe dar şi să fie debutul unor noi talente.

Acte necesare ce se vor depune la dosar pentru înscrierea laclasa I şi grupa pregătitoare :
Þ Cerere tip ( secompletează on-line sau la secretariatul şcolii )
Þ Copie act de identitate a părintelui ce solicită înscrierea
Þ Copie certificat de naştere al copilului
Þ Copie a documentului care certifică evaluarea pozitivă a dezvoltării psiho-somatice a copilului certificat de CMBRAE/CJRAE  (doar pentru copiii ce vor împlini 6 ani între 1 septebrie—31 decembrie 2014—pt clasa pregătitoare, respectiv, 7 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2014).
Þ Încazul în care se solicită înscrierea la altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pe lângă documentele menţionate anterior se depun şi documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor specifice de departajare (copii după actele de identitate ale bunicilor, adeverinţă de salariat din care să rezulte că locul de muncă se află în circumscripţia şcolară, adeverinţă de la grădiniţa cu care şcoala are parteneriate. )

Criterii generale pentru înscriere :

Pentru clasa pregătitoare :

·        Copilul careîmplineşte 6 ani între 1 septembrie  şi 31 decembrie 2014 se înscrie pe baza rezultatului pozitiv al evaluării psihosomatice.
·        Copilul ce a împlinit 6 ani până la 31 august 2014 – se înscrie fără condiţia evaluării psihosomatice.

Pentru clasa I :

  • Copilul care împlineşte 7 ani între 1 septembrie  şi 31 decembrie 2014 se înscrie pe baza rezultatului pozitiv al evaluării psihosomatice .
  • Copilul ce a împlinit 7 ani până la 31 august 2014 – se înscrie fără condiţia evaluării psihosomatice.

Evaluarea psihosomatică :

Informaţii privind evaluareapsihosomatică, precum şi locul şi programul de lucru, îl găsiţi în link-urileurmătoare:

http://www.cmbrae.ro/noutati/evaluare-psihosomatica-2014
http://ismb.edu.ro/documente/clasa0/2014/precizari_activitate_evaluare_psihosomatica_2014.pdf

Criterii specifice pentru înscrierea la clasa pregătitoare: 

1. Copiii ai căror părinţi au locul de muncă în circumscripţia şcolară, dovedit prin adeverinţă eliberată de angajator.
2. Domiciliul bunicilor se află în circumscripţia şcolii, dovedit prin copii după actele de identitate ale bunicilor.
3. Copii ai căror părinţi au fost elevi ai Şcolii nr. 134.
4. Copiii înscrişi în grădiniţe cu care şcoala are parteneriate, dovedit prin adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ la care este înscris preşcolarul.

Calendarul înscrierilor

Etapa I
17.02.2014—afişarea criteriilor de departajare la unitatea de învăţământ
24.02.2014 – 14.03.2014—depunerea dosarelor şi completarea cererilor tip la unitatea şcolară  
21-22.03.2014 -afişarea candidaţilor înmatriculaţi şi a locurilor rămase libere

Etapa a II –a 

25.03.2014 – 04.04.2014 - depunerea dosarelor şi completarea cererilor tip la unitatea şcolară 11.04.2014 - afişarea listelor finale
14 – 14.04.2014 -centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi în nici o unitate deînvăţământ.

Program depunere dosare în şcoală:

Luni – Vineri  : 8.00 –20.00 ;
Sâmbătă : 8.00-13.00

Numarulde TelVerde 0800816021, de unde puteţi obţine informaţii în mod gratuit, va fi disponibil (incepand cu 24 februarie 2014) de luni pana joi in intervalul orar 8.00-16.30 si vineri in intervalul orar 8.00 -14.00.

Străzi arondate Şcolii Gimnaziale nr. 134:
ALTOIULUI
BACIULUI 2-5, 12 - 18 (NUMERE PARE)
CHEIA
CREMENEI
INT. CREMENEI
DATINILOR
DRAGOMIRESTI
DRAGUT GHEORGHE
ENACHE SPIRACHE
ETERNITATII
INT. ETERNITATII
FIRUTA
FLAUTULUI
FRANARULUI
GH. HALMAGENAU
GHEORGHIADE T.
IACOB ANDREI 21, 23, 31, 36 - 44, 46
IEDEREI
SINEI
INT. SINEI
LACUL PASAREA
LEOPARDULUI
LIMANUL CORBULUI
MARIN CONSTANTIN
N.D.COCEA
NUFARUL GALBEN
PALOTA
PASUNILOR
INT. PASUNILOR
PREPELICARULUI
RADU DUDESCU
RINOCERULUI
SARUL DORNEI
SONIA CLUCERU
TARCULUI
TATU TUDOR
TIGRULUI
ZETARILOR
ZEBREI
ZIMBRULUI

 … Şi în anul şcolar 2014- 2015, Şcoala Gimnazială nr. 134, prin cadrele sale didactice, a celorlalte categorii de personal, a programei şcolare şi a activităţilor extraşcolare, continuă să ofere calitate în formarea elevilor săi.
În fiecare an înmulţim premille adunate la concursuri şi olimpiade, ne mândrim cu absolvenţi cu rezultate bune la liceu şi şcoli din învăţământul superior ...  

Vă aşteptăm şi la Ziua porţilor deschise marţi, 25 februarie 2014, între orele 8,00 şi 15,00 , când veţi putea vizita incinta şcolii, sălile de curs şi vă vom oferi toate informaţiile necesare privind înscrierea în clasa pregătitoare sau clasa I !21 octombrie 2013

Vino în familia noastră ! Este mai mult decât fotbal !

Proiect în colaborare cu Federaţia Română de Fotbal, UEFA şi Primăria Sectorului 5
13 iunie 2013

Centrul de zi "Mihail Sadoveanu"Misiunea Centrului de zi „Mihail Sadoveanu” este de a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere – socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare pentru părinţi ori reprezentanţi legali.

Ce facem :
·         Facem temele şi alte exerciţii suplimentare
·         Pictăm, desenăm
·         Ne jucăm în sală sau în parcuri
·         Vizităm muzee
·         Învăţăm lucruri noi despre natură, univers, om , ştiinţă
·         Învăţăm să lucrăm pe calculator
·         Construim jucării
·         Concursuri sportive şi de cunoştinţe generale
·         Spectacole cu ocazia diferitelor sărbători
·         Tabere, excursii

Beneficiarii Centrului de zi sunt copii proveniţi din familii cu situaţie materială redusă.


Documente necesare pentru dosarul de înscriere ce va fi depus la Primăria Sectorului 5, Camera 37 – Serviciul de Prevenire a Abandonului :
·         Copia certificat de naştere al elevului
·         Adeverinţă medicală pe numele acestuia prin care să se menţioneze că este apt pentru colectivitate, eliberată de medicul de familie sau de medicul şcolar
·         Adeverinţă de elev ( eliberată de secretariatul şcolii )
·         Caracterizare şcolară ( eliberată de învăţător/ diriginte )
·         Adeverinţe de venit (salariu, pensii, adeverinţe eliberate de Circa financiară )
·         Copie după actul de proprietate al locuinţei sau declaraţie a proprietarului
·         Copie hotărâre de plasament a minorului sau copie sentinţă de plasament familial / Copie hotărâre de încredinţare a minorului
·         Acordul scris al celuilalt părinte
·         Copii după certificatele de naştere ale celorlalţi copii
·         Cererea scrisă a reprezentantului legal /părintelui
·         Acordul scris al copilului care a împlinit 10 ani.

Vizită la Secţia de Oncologie a Spitalului “Marie Curie”De Ziua Internaţională a Copilului 1 Iunie, elevii şcolii noastre, încărcaţi de daruri , le-au făcut o vizită copiilor internaţi la Secţia de Oncologie a Spitalului Marie Curie. 

Bucuria a fost imensă ! 

Nu darurile , ci afectivitatea cu care au fost întâmpinaţi, dar mai ales încurajările pe care le-au primit de la elevul nostru, fost pacient al aceleiaşi secţii şi acum vindecat,  a făcut ca acest  eveniment, să fie exact ca o primă zi de vară : călduros, vesel, plin de căldură şi culoare !  
3 iunie 2013

Demonstraţie de dresaj - 5 aprilie 2013
"Împreună pentru siguranţa copiilor!" , proiect desfăşurat în parteneriat cu Secţia 24 Poliţie şi Serviciul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii SAPC-DGPMB.

Calităţile excepţionale ale câinilor de a detecta printre altele, substanţe periculoase, precum şi afecţiunea reciprocă ce s-a creat între ei şi copiii şcolii nostre, au făcut din acestă zi din aprilie, una memorabilă.

Îi mai aşteptăm şi altă dată ! Cu drag !

20 mai 2013

Concursul Kinder Sport 2013
Elevii Şcolii Gimnaziale nr. 134 au câştigat Locul II pe Sector fete, repectiv Locul III pe Sector băieţi, proba de atletism. Felicitări tuturor şi să le ţinem pumnii pentru faza pe Municipiu !

29 martie 2013

Cine ştie olimpism, câştigă ! Locul I - faza pe sector

Să le felictăm pe :

Branzan Rovana VIII A
Popa Alina VIII A 
Baraiban Maria V A

Coordonate de doamna profesoară ROTARU VASILICA.

Data : 29 martie 2013

28 martie 2013

Informaţii privind oferta educaţionala pentru clasa I şi clasa pregătitoare – an scolar 2013-2014


Pentru anul şcolar 2013 – 2014, Şcoala Gimnazială are prevăzut un număr de 2 (două ) clase însumând un număr total de 50 elevi la clasa pregătitoare.
Elevii Şcolii Gimnaziale nr. 134 beneficiază de o bază materială diversă:
Þ Sală de sport
Þ Laborator TIC
Þ Centru de Documentare şi Informare,
Þ Bibliotecă cu fond documentar divers
Þ Centrul de zi „Mihail Sadoveanu”
Şcoala Gimnazială nr. 134 are  o implicare frecventă în proiecte şi programe şcolare şi extraşcolare  -- Programul „Şcoală după Şcoală”, concursuri şi olimpiade, precum şi proiecte derulate împreună cu partenerii noştri externi . 
 Centrul de Documentare şi Informare
Este o conceput ca o bibliotecă modern ce permite accesul la informaţie prin canale clasice, dar şi multimedia. Aici elevii pot lucra în grupuri sau individual, pot avea acces la bibliotecă dar şi accesa baze de date on-line . Deasemena, este o sursă de a se familiarize cu ultimele tehnologii şi suporturi multimedia în materie de educaţie.

 

Centrul de zi “Mihail Sadoveanu”

Conceput şi administrat în parteneriat cu Primăria Sectorului 5, Centrul de zi se adresează în primul rând elevilor proveniţi dn familii cu posibilităţi marteriale reduse unde beneficiază de educaţie de tip remedial şi masa de prânz gratuită.

Limba engleză

Este prevăzută ca opţional în planul de şcolarizare şi este predată de cadre didactice calificate cu o largă experienţă la catedră.

Revista şcolii “Zoom In”

Concepută de şi pentru elevi sub atenta îndrumare a cadrelor didactice de specialitate se doreşte a fi o sursă de noutăţi, informaţii, să educe dar şi să fie debutul unor noi talente.

Acte necesare ce se vor depune la dosar pentru înscrierea la clasa I şi grupa pregătitoare :
Þ Cerere tip ( se completează on-line sau la secretariatul şcolii )
Þ Copie act de identitate a părintelui ce solicită înscrierea
Þ Copie certificat de naştere al copilului
Þ Copie a documentului care certifică evaluarea pozitivă a dezvoltării psiho-somatice a copilului certificat de CMBRAE/CJRAE  (doar pentru copiii ce vor împlini 6 ani între 1 septebrie—31 decembrie 2013—pt clasa pregătitoare )

Criterii specifice pentru înscrierea la clasa pregătitoare :

1. Copiii ai căror părinţi au serviciul în apropierea şcolii
2. Domiciliul bunicilor se află în circumscripţia şcolii
3. Copii ai căror părinţi au fost elevi ai Şcolii nr. 134
4. Copiii înscrişi în grădiniţe cu care şcoala are parteneriate.

Calendarul înscrierilor
Etapa I
01.04.2013—afişarea criteriilor de departajare la unitatea de învăţământ
02 - 22.04.2013—completarea cererilor tip
29.04.2013 - afişarea candidaţilor înmatriculaţi şi a locurilor rămase libere

Etapa a II –a
8 – 17.05. 2013 - completarea cererilor tip
24.05.2013 - afişarea listelor finale
27-31.05.2013 - centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi în nici o unitate de învăţământ


Program depunere dosare în şcoală:

L - V : 8.00 –20.00 ; 
S : 8.00-13.00

Informaţii privind înscrierea la clasa pregătitoare şi clasa I pentru anul şcolar 2013—2014 se pot obţine în mod gratuit şi la numărul TelVerde 0 800 816 021 (numai pentru Municipiul Bucureşti ) începând cu data de 01.04.2013.

… Şi în anul şcolar 2013—2014, Şcoala Gimnazială nr. 134, prin cadrele sale didactice, a celorlalte categorii de personal, a programei şcolare şi a activităţilor extraşcolare, continuă să ofere calitate în formarea elevilor săi.
În fiecare an înmulţim premille adunate la concursuri şi olimpiade, ne mândrim cu absolvenţi cu rezultate bune la la liceu ...