Şcoala Gimnazială Nr. 134

13 iunie 2013

Centrul de zi "Mihail Sadoveanu"Misiunea Centrului de zi „Mihail Sadoveanu” este de a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere – socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare pentru părinţi ori reprezentanţi legali.

Ce facem :
·         Facem temele şi alte exerciţii suplimentare
·         Pictăm, desenăm
·         Ne jucăm în sală sau în parcuri
·         Vizităm muzee
·         Învăţăm lucruri noi despre natură, univers, om , ştiinţă
·         Învăţăm să lucrăm pe calculator
·         Construim jucării
·         Concursuri sportive şi de cunoştinţe generale
·         Spectacole cu ocazia diferitelor sărbători
·         Tabere, excursii

Beneficiarii Centrului de zi sunt copii proveniţi din familii cu situaţie materială redusă.


Documente necesare pentru dosarul de înscriere ce va fi depus la Primăria Sectorului 5, Camera 37 – Serviciul de Prevenire a Abandonului :
·         Copia certificat de naştere al elevului
·         Adeverinţă medicală pe numele acestuia prin care să se menţioneze că este apt pentru colectivitate, eliberată de medicul de familie sau de medicul şcolar
·         Adeverinţă de elev ( eliberată de secretariatul şcolii )
·         Caracterizare şcolară ( eliberată de învăţător/ diriginte )
·         Adeverinţe de venit (salariu, pensii, adeverinţe eliberate de Circa financiară )
·         Copie după actul de proprietate al locuinţei sau declaraţie a proprietarului
·         Copie hotărâre de plasament a minorului sau copie sentinţă de plasament familial / Copie hotărâre de încredinţare a minorului
·         Acordul scris al celuilalt părinte
·         Copii după certificatele de naştere ale celorlalţi copii
·         Cererea scrisă a reprezentantului legal /părintelui
·         Acordul scris al copilului care a împlinit 10 ani.

Niciun comentariu: