Şcoala Gimnazială Nr. 134

21 februarie 2014

Informaţii privind oferta educaţională şi actele necesare înmatriculării în cl. I şi cl. pregătitoare în anul şcolar 2014 - 2015

Pentru anul şcolar 2014 – 2015, Şcoala Gimnazială are prevăzut un număr de 2 (două) clase însumând un număr total de 50 elevi la clasa pregătitoare  şi un număr de 10 locuri la clasa I.

Elevii ŞcoliiGimnaziale nr. 134 beneficiază de o bază materială diversă:

Þ Sală de sport
Þ Laborator multimedia
Þ Centru de Documentare şi Informare,
Þ Bibliotecă cu fond documentar divers
Þ Centrul de zi „Mihail Sadoveanu”

Şcoala Gimnazială nr.134 are  o implicare frecventă în proiecte şi programe şcolare şi extraşcolare, concursuri şi olimpiade, precum şi proiecte derulate împreună cu partenerii noştri externi .

Centrul de Documentare şi Informare
Este o conceput ca o bibliotecă modernă ce permite accesul la informaţie prin canale clasice, dar şimultimedia. Aici elevii pot lucra în grupuri sau individual, pot avea acces la bibliotecă dar şi la baze de date on-line. Deasemena, este o sursă de a familiarizare cu ultimele tehnologii şi suporturi multimedia în materie de educaţie.

Centrul de zi “Mihail Sadoveanu”
Conceput şi administrat în parteneriat cu Primăria Sectorului 5, Centrul de zi se adresează în primul rând elevilor proveniţi din familii cu posibilităţi marteriale reduse, unde beneficiază de educaţie de tip remedial şi masa de prânz gratuită.

Limba engleză
Este prevăzută ca opţional în planul de şcolarizare şi este predată de cadre didactice calificate cu o largă experienţă la catedră.

Revista şcolii “Zoom In”
Concepută de şi pentru elevi sub atenta îndrumare a cadrelor didactice, se doreşte a fio sursă de noutăţi, informaţii, să educe dar şi să fie debutul unor noi talente.

Acte necesare ce se vor depune la dosar pentru înscrierea laclasa I şi grupa pregătitoare :
Þ Cerere tip ( secompletează on-line sau la secretariatul şcolii )
Þ Copie act de identitate a părintelui ce solicită înscrierea
Þ Copie certificat de naştere al copilului
Þ Copie a documentului care certifică evaluarea pozitivă a dezvoltării psiho-somatice a copilului certificat de CMBRAE/CJRAE  (doar pentru copiii ce vor împlini 6 ani între 1 septebrie—31 decembrie 2014—pt clasa pregătitoare, respectiv, 7 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2014).
Þ Încazul în care se solicită înscrierea la altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pe lângă documentele menţionate anterior se depun şi documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor specifice de departajare (copii după actele de identitate ale bunicilor, adeverinţă de salariat din care să rezulte că locul de muncă se află în circumscripţia şcolară, adeverinţă de la grădiniţa cu care şcoala are parteneriate. )

Criterii generale pentru înscriere :

Pentru clasa pregătitoare :

·        Copilul careîmplineşte 6 ani între 1 septembrie  şi 31 decembrie 2014 se înscrie pe baza rezultatului pozitiv al evaluării psihosomatice.
·        Copilul ce a împlinit 6 ani până la 31 august 2014 – se înscrie fără condiţia evaluării psihosomatice.

Pentru clasa I :

  • Copilul care împlineşte 7 ani între 1 septembrie  şi 31 decembrie 2014 se înscrie pe baza rezultatului pozitiv al evaluării psihosomatice .
  • Copilul ce a împlinit 7 ani până la 31 august 2014 – se înscrie fără condiţia evaluării psihosomatice.

Evaluarea psihosomatică :

Informaţii privind evaluareapsihosomatică, precum şi locul şi programul de lucru, îl găsiţi în link-urileurmătoare:

http://www.cmbrae.ro/noutati/evaluare-psihosomatica-2014
http://ismb.edu.ro/documente/clasa0/2014/precizari_activitate_evaluare_psihosomatica_2014.pdf

Criterii specifice pentru înscrierea la clasa pregătitoare: 

1. Copiii ai căror părinţi au locul de muncă în circumscripţia şcolară, dovedit prin adeverinţă eliberată de angajator.
2. Domiciliul bunicilor se află în circumscripţia şcolii, dovedit prin copii după actele de identitate ale bunicilor.
3. Copii ai căror părinţi au fost elevi ai Şcolii nr. 134.
4. Copiii înscrişi în grădiniţe cu care şcoala are parteneriate, dovedit prin adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ la care este înscris preşcolarul.

Calendarul înscrierilor

Etapa I
17.02.2014—afişarea criteriilor de departajare la unitatea de învăţământ
24.02.2014 – 14.03.2014—depunerea dosarelor şi completarea cererilor tip la unitatea şcolară  
21-22.03.2014 -afişarea candidaţilor înmatriculaţi şi a locurilor rămase libere

Etapa a II –a 

25.03.2014 – 04.04.2014 - depunerea dosarelor şi completarea cererilor tip la unitatea şcolară 11.04.2014 - afişarea listelor finale
14 – 14.04.2014 -centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi în nici o unitate deînvăţământ.

Program depunere dosare în şcoală:

Luni – Vineri  : 8.00 –20.00 ;
Sâmbătă : 8.00-13.00

Numarulde TelVerde 0800816021, de unde puteţi obţine informaţii în mod gratuit, va fi disponibil (incepand cu 24 februarie 2014) de luni pana joi in intervalul orar 8.00-16.30 si vineri in intervalul orar 8.00 -14.00.

Străzi arondate Şcolii Gimnaziale nr. 134:
ALTOIULUI
BACIULUI 2-5, 12 - 18 (NUMERE PARE)
CHEIA
CREMENEI
INT. CREMENEI
DATINILOR
DRAGOMIRESTI
DRAGUT GHEORGHE
ENACHE SPIRACHE
ETERNITATII
INT. ETERNITATII
FIRUTA
FLAUTULUI
FRANARULUI
GH. HALMAGENAU
GHEORGHIADE T.
IACOB ANDREI 21, 23, 31, 36 - 44, 46
IEDEREI
SINEI
INT. SINEI
LACUL PASAREA
LEOPARDULUI
LIMANUL CORBULUI
MARIN CONSTANTIN
N.D.COCEA
NUFARUL GALBEN
PALOTA
PASUNILOR
INT. PASUNILOR
PREPELICARULUI
RADU DUDESCU
RINOCERULUI
SARUL DORNEI
SONIA CLUCERU
TARCULUI
TATU TUDOR
TIGRULUI
ZETARILOR
ZEBREI
ZIMBRULUI

 … Şi în anul şcolar 2014- 2015, Şcoala Gimnazială nr. 134, prin cadrele sale didactice, a celorlalte categorii de personal, a programei şcolare şi a activităţilor extraşcolare, continuă să ofere calitate în formarea elevilor săi.
În fiecare an înmulţim premille adunate la concursuri şi olimpiade, ne mândrim cu absolvenţi cu rezultate bune la liceu şi şcoli din învăţământul superior ...  

Vă aşteptăm şi la Ziua porţilor deschise marţi, 25 februarie 2014, între orele 8,00 şi 15,00 , când veţi putea vizita incinta şcolii, sălile de curs şi vă vom oferi toate informaţiile necesare privind înscrierea în clasa pregătitoare sau clasa I !Niciun comentariu: