Şcoala Gimnazială Nr. 134

28 martie 2013

Informaţii privind oferta educaţionala pentru clasa I şi clasa pregătitoare – an scolar 2013-2014


Pentru anul şcolar 2013 – 2014, Şcoala Gimnazială are prevăzut un număr de 2 (două ) clase însumând un număr total de 50 elevi la clasa pregătitoare.
Elevii Şcolii Gimnaziale nr. 134 beneficiază de o bază materială diversă:
Þ Sală de sport
Þ Laborator TIC
Þ Centru de Documentare şi Informare,
Þ Bibliotecă cu fond documentar divers
Þ Centrul de zi „Mihail Sadoveanu”
Şcoala Gimnazială nr. 134 are  o implicare frecventă în proiecte şi programe şcolare şi extraşcolare  -- Programul „Şcoală după Şcoală”, concursuri şi olimpiade, precum şi proiecte derulate împreună cu partenerii noştri externi . 
 Centrul de Documentare şi Informare
Este o conceput ca o bibliotecă modern ce permite accesul la informaţie prin canale clasice, dar şi multimedia. Aici elevii pot lucra în grupuri sau individual, pot avea acces la bibliotecă dar şi accesa baze de date on-line . Deasemena, este o sursă de a se familiarize cu ultimele tehnologii şi suporturi multimedia în materie de educaţie.

 

Centrul de zi “Mihail Sadoveanu”

Conceput şi administrat în parteneriat cu Primăria Sectorului 5, Centrul de zi se adresează în primul rând elevilor proveniţi dn familii cu posibilităţi marteriale reduse unde beneficiază de educaţie de tip remedial şi masa de prânz gratuită.

Limba engleză

Este prevăzută ca opţional în planul de şcolarizare şi este predată de cadre didactice calificate cu o largă experienţă la catedră.

Revista şcolii “Zoom In”

Concepută de şi pentru elevi sub atenta îndrumare a cadrelor didactice de specialitate se doreşte a fi o sursă de noutăţi, informaţii, să educe dar şi să fie debutul unor noi talente.

Acte necesare ce se vor depune la dosar pentru înscrierea la clasa I şi grupa pregătitoare :
Þ Cerere tip ( se completează on-line sau la secretariatul şcolii )
Þ Copie act de identitate a părintelui ce solicită înscrierea
Þ Copie certificat de naştere al copilului
Þ Copie a documentului care certifică evaluarea pozitivă a dezvoltării psiho-somatice a copilului certificat de CMBRAE/CJRAE  (doar pentru copiii ce vor împlini 6 ani între 1 septebrie—31 decembrie 2013—pt clasa pregătitoare )

Criterii specifice pentru înscrierea la clasa pregătitoare :

1. Copiii ai căror părinţi au serviciul în apropierea şcolii
2. Domiciliul bunicilor se află în circumscripţia şcolii
3. Copii ai căror părinţi au fost elevi ai Şcolii nr. 134
4. Copiii înscrişi în grădiniţe cu care şcoala are parteneriate.

Calendarul înscrierilor
Etapa I
01.04.2013—afişarea criteriilor de departajare la unitatea de învăţământ
02 - 22.04.2013—completarea cererilor tip
29.04.2013 - afişarea candidaţilor înmatriculaţi şi a locurilor rămase libere

Etapa a II –a
8 – 17.05. 2013 - completarea cererilor tip
24.05.2013 - afişarea listelor finale
27-31.05.2013 - centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi în nici o unitate de învăţământ


Program depunere dosare în şcoală:

L - V : 8.00 –20.00 ; 
S : 8.00-13.00

Informaţii privind înscrierea la clasa pregătitoare şi clasa I pentru anul şcolar 2013—2014 se pot obţine în mod gratuit şi la numărul TelVerde 0 800 816 021 (numai pentru Municipiul Bucureşti ) începând cu data de 01.04.2013.

… Şi în anul şcolar 2013—2014, Şcoala Gimnazială nr. 134, prin cadrele sale didactice, a celorlalte categorii de personal, a programei şcolare şi a activităţilor extraşcolare, continuă să ofere calitate în formarea elevilor săi.
În fiecare an înmulţim premille adunate la concursuri şi olimpiade, ne mândrim cu absolvenţi cu rezultate bune la la liceu ...  

Niciun comentariu: